• 1397/03/08

مهندسي نرم افزار يكي از مهمترين شاخه­ هاي مهندسي كامپيوتر است كه با طراحي، پياده سازي و نگهداري سيستماتيك سامانه­ هاي پيچيده و بزرگ نرم افزاري سروكار دارد. در اين شاخه، علاوه بر پوشش جنبه­ هاي تكنيكي توسعه سامانه هاي كامپيوتري، به فرايندهاي توليد نرم افزار، نحوه مديريت تيم­ هاي نرم افزاري، آزمون نرم افزار و مديريت ريسك نيز توجه ويژه اي مي شود. گروه نرم افزار دانشكده با هدف آموزش اصول و روش هاي مهندسي مرتبط با تمامي جنبه­ هاي توليد محصولات نرم افزاري تشكيل شده است. مهمترين زمينه هاي تحقيقاتي گروه عبارت است از:

                                                -     بازيابي اطلاعات
                                                -     علوم داده
                                                -    سيستم هاي توزيع شده
                                                -    آزمون نرم افزار
                                                -  پايگاه داده ها و انباره داده
                                                -    الگوريتم ها
                                                -  رايانش ابري
                                                -    اينترنت اشياء            
                            -   طراحي الگوها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.