اعضاء گروه

لیست اعضای گروه نرم افزار

1

 

دکتر محمدمهدی اثنی عشری

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari

2

 

دکترحامد خانمیرزا

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza

3

 

مهندس مهدی زمانیان

مربی

 http://wp.kntu.ac.ir/zamanian

4

 

دکتر سعید صدیقیان کاشی

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/sedighian

5

دکتر سعید فرضی

استادیار

 http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi

6


دکتر علی احمدی

دانشیار

http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi

7

 

دکتر محمدجعفر تارخ

استاد

https://wp.kntu.ac.ir/mjtarokh

8

دکترسید حسین خواسته

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/khasteh

9

دکترفرناز شیخی

استادیار

https://wp.kntu.ac.ir/f.sheikhi

10

دکتر محمدهادی علائیان

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/m.alaeiyan

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/15
تعداد بازدید:
10971
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.