سمينارها و نشست ها

عنوان سمینار

معرفی

ارائه دهنده

زمان

اسلایدهای ارائه

تصاویر

طراحی الگوریتم های هندسی برای مسائل جداسازی

 اطلاعیه سمینار دکتر فرناز شیخی
 مهر ماه 98
 اسلایدهای ارائه گالری عکس

How a Graph model can help reaching more relevant nodes in a multimodal collection

اطلاعیه سمینار

دکتر سروه ثابت قدم

دیماه 96

اسلایدهای ارائه

گالری عکس

شبکه‌های نرم افزار محور

اطلاعیه سمینار

دکتر حامد خانمیرزا

آبان ماه 96

اسلایدهای ارائه

بررسی اکوسیستم مرورگر

 -

-

آذرماه 95

اسلاید های ارائه

-

سامانه های خالصه ساز خودکار متون

 اطلاعیه سمینار

دکتر سعید فرضی

آبان ماه 95

اسلاید های ارائه

-

Contract-Driven Data Structure Repair:A Novel Approach for Error Recovery

 اطلاعیه سخنرانی

دکتر راضیه نخبه زعیم

دیماه 94

اسلاید های ارائه

-

 Detection of Monomorphic Nodes in Large Graphs to Improve Privacy of Users in Online Social Networks
 اطلاعیه سخنرانی دکتر حسین شفیعیآذرماه 99  اسلاید های ارائه 
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/25
تعداد بازدید:
2000
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.